شرکت آذران طب زمان

آقای محمدی نژاد شیراز -سی متری سیننما سعدی-سمت چپ-واحد تجاری 2 تلفن :07132358082

شرکت زکریای شیمی پارس نوری

آقای نوری شیراز-خیابان قصرالدشت -ملاصدرا-رحمت آباد روبروی بانک رفاه-ساختمان آریاطبقه 5 واحد 54 تلفن:07116277981

شرکت کسری شیمی

 آقای ساویز شیراز -ابتدای خیابان سعدی-روبروی بانک ملت تلفن:07112232782

شرکت پویش طب

آقای کیقبادی-شیراز- خیابان فلسطین- تقاطع معدل- ساختمان 11- طبقه 5 تلفن: 2342224-0711 فکس:2342226-0711       

شرکت کیمیا تجهیز یاران پارس

خانم دکتر برنایی-شیراز- بلوار ولیعصر- بلوار سلمان فارسی- مجتمع تجاری سلمان- ورودی 5- طبقه 2- واحد 5 تلفن: 9-2235048-0711 فکس:2232369-0711

شرکت ثنا طب

آقای طالبانفر-شیراز- خیابان سی متری سینما سعدی- روبروی مسجد ایرانی- نبش کوچه 7- طبقه فوقانی غذای شیفته تلفن: 2337236-0711        0711-2337390

شرکت پزشکی زند

خانم شاهرخ-شیراز- خیابان زند- نزدیک خیابان خیام تلفن:2336880-0711