تجهیزات آزمایشگاهی زاهدیان

آقای زاهدیان-قزوین- خیابان نادری جنوبی- روبروی بانک صادرات- پلاک 109 تلفن: 2226165-0281

شرکت سهند

آقای امیریان-قزوین- خیابان بابایی- کوچه نصرت- پلاک 4- کد پستی 3415713168 تلفن: 3338432-0281 فکس: 3339393-0281

شرکت درمان پخش

آقای شریفی-قزوین- خیابان نادری شمالی- بالاتر از فروشگاه فرهنگیان- روبروی بانک سپه تلفن: 3334334-0281         0281-3335131