شرکت بنابر طب

 آقای حاج حسینی قم-سی متری هفت تیر-نبش کوچه 49- تلفن:02536707585

شرکت بهرامن طب

آقای آرژین--قم- میدان سعیدی- ابتدای هفت تیر- پلاک 19 تلفن: 6622634-0251        02516621171