شرکت آریا دانش

 آقای عقیلی گرگان-میدان بسیج-کوی افسران 4- پلاک 33 تلفن:07132423964

شرکت نمونه واثق

آقای بشیری- گرگان- خیابان 15 آذر- روبروی آذر 18 تلفن: 2335471-0171        0171-2335471