شرکت آرین طب

آقای بایروند- بروجرد- بلوار امام - بعد از خیابان جانبازان- پلاک 1422- طبقه فوقانی آژانس صدف تلفن: 2626757-0662         0662-2608508

شرکت نگین طب

آقای رضوی- خرم آباد- میدان امام خمینی- 24 متری کاکاوند- نبش شکوفه- کد پستی: 6818764314 تلفن: 4211842-0661         0661-4221516

شرکت سینا طب افلاک

آقای رضایی- خرم آباد- میدان امام خمینی- بالاتر از بیمارستان ایران      تلفن: 2211185-0661

شرکت سینا طب افلاک

شرکت سینا طب افلاک رضوی -آقای رضایی-خرم آباد- میدان امام خمینی- بالاتر از بیمارستان ایران تلفن: 2211185-0661

شرکت نگین طب

شرکت نگین طب -آقای رضوی-خرم آباد- میدان امام خمینی- 24 متری کاکاوند- نبش شکوفه- کد پستی: 6818764314 تلفن: 4211842-0661         0661-4221516

شرکت آرین طب

شرکت آرین طب -آقای بایروند-بروجرد- بلوار امام - بعد از خیابان جانبازان- پلاک 1422- طبقه فوقانی آژانس صدف تلفن: 2626757-0662         0662-2608508