شرکت آریا تک پویش

 آقای علیجانی بابل- میدان کشوری-پاساژمرجان-پلاک 17 تلفن:01132251906

شرکت خزر مهر تجهیز شمال

 آقای شریفی مازندران -ساری-میدان خزر-کوی استقلال  تلفن:01513214970

شرکت شمیایی پژوهش آسیا

 آقای تقی اف- آمل-چاکسر بعد از اداره راه و ترابری 50 متر مانده به پل هوایی تلفن:01144251556

شرکت سحر آزما

 آقای جوانمردیان -بابلسر- خیابان شهید بهشتی- بعد از داروخانه دکتر جعفری تلفن: 513111-0112522

شرکت لاب لاین

 آقای جلالی- بابل- خیابان بیمارستان یحیی نژاد- خورشید 13-پلاک 18 تلفن: 2224544-0111

شرکت سبا آزما

آقای نوراللهی -ساری- بلوار امیر مازندرانی- کوچه تبریزی- ساختمان ارکیده - طبقه همکف تلفن: 2270727-0151         0151-2254895

شرکت کیمیا پخش

 آقای ابراهیم نژاد -ساری- خیابان امیر مازندرانی- جنب خدمات درمانی استان تلفن: 2268950-0151

شرکت سارینا طب

 آقای حبیب زاده -ساری- خیابان فرهنگ- کوچه غزل- مجتمع کوثر- شماره 8 تلفن: 2223057-0151

شرکت بهار ستوده قائم

 آقای شیرزاد- قائمشهر- خیابان ساری- کوی شهید قنبری- پلاک 18 تلفن: 2228828-0123

شرکت آرش الکترو شیمی

آقای شجاعی- قائمشهر- خیابان ساری- روبروی اداره برق تلفن: 3270808-0123        0123-3270646        0123-3233003

شرکت قائم آزما

آقای شاه بابایی- قائمشهر- میدان امام- خیابان بابل- خیابان شهید گلایلی- پشت مخابرات      تلفن: 2242403-0123

شرکت طب الرضا

 آقای یوسفی- آمل- خیابان مهدیه- پاساژ مقصود نیا     تلفن: 2253526-0121

شرکت طب الرضا

شرکت طب الرضا -آقای یوسفی-آمل- خیابان مهدیه- پاساژ مقصود نیا تلفن: 2253526-0121

شرکت آزما گستر

شرکت آزماگستر -آقای دکتر فرخی-آمل-خیابان امام رضا- کوچه رحیمی (رضوان 39)- شهرک مروارید- خیابان نسترن- فرعی2-ساختمان A10- طبقه دوم تلفن:3263570-0121 فکس:3266402-0121

شرکت قائم آزما

شرکت قائم آزما -آقای شاه بابایی-قائمشهر- میدان امام- خیابان بابل- خیابان شهید گلایلی- پشت مخابرات تلفن: 2242403-0123

شرکت آرش الکترو شیمی

شرکت آرش الکترو شیمی -آقای شجاعی-قائمشهر- خیابان ساری- روبروی اداره برق تلفن: 3270808-0123        0123-3270646        0123-3233003

شرکت سارینا طب

شرکت سارینا طب -آقای حبیب زاده-ساری- خیابان فرهنگ- کوچه غزل- مجتمع کوثر- شماره 8 تلفن: 2223057-0151

شرکت کیمیا پخش

آقای ابراهیم نژاد-ساری- خیابان امیر مازندرانی- جنب خدمات درمانی استان تلفن: 2268950-0151

شرکت سبا آزما

شرکت سبا آزما -آقای نوراللهی-ساری- بلوار امیر مازندرانی- کوچه تبریزی- ساختمان ارکیده - طبقه همکف تلفن: 2270727-0151         0151-2254895

تجهیزات آزمایشگاهی خاتم

تجهیزات آزمایشگاهی خاتم -آقای اسلامی-ساری- بلوار امیر مازندرانی- روبروی خدمات درمانی استان- کوچه یاس تلفن: 2222520-0151         0151-2299379

شرکت پویا جهش

شرکت پویا جهش طب -آقای درزی-بابل- خیابان نواب- مجتمع تجاری جعفریان- طبقه فوقانی- پلاک 72 تلفن: 2255985-0111         0111-2257657

شرکت لاب لاین

شرکت لاب لاین -آقای جلالی-بابل- خیابان بیمارستان یحیی نژاد- خورشید 13-پلاک 18 تلفن: 2224544-0111

شرکت سحر آزما

شرکت سحر آزما -آقای جوانمردیان-بابلسر- خیابان شهید بهشتی- بعد از داروخانه دکتر جعفری تلفن: 513111-0112522