شرکت ایران شیمی

آقای شالباف اهواز-خیابان وکیلی -نبش سی متری-ساختمان پزشکان طبقه اول-واحد 1 تلفن:0612222272

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی شمیل

آقای شمیل- اهواز - خیابان طالقانی-  بین حافظ و سعدی- مقابل بانک ملت تلفن: 10-2230409-0611

شرکت کانون طب

 آقای عزیزالله شمیل- اهواز-خیابان طالقانی.خیابان مسلم بین طالقانی و وکیلی(بین عطاردوفیلی) پلاک 129 تلفن:2216410-0611        0611-2228836

موسسه پزشکی امید

 آقای شالباف- اهواز- خیابان طالقانی- خیابان مسلم- نبش کوچه عطارد تلفن: 2215015-0611         0611-2218146

شرکت کیمیا گستر

آقای مجید شیرالی- اهواز- خیابان طالقانی- نبش سعدی- ساختمان پارس- طبقه 2 تلفن: 2230407-0611