شرکت نگین طب

آقای رضوی- خرم آباد- میدان امام خمینی- 24 متری کاکاوند- نبش شکوفه- کد پستی: 6818764314 تلفن: 4211842-0661         0661-4221516

شرکت سینا طب افلاک

آقای رضایی- خرم آباد- میدان امام خمینی- بالاتر از بیمارستان ایران      تلفن: 2211185-0661