شرکت شمیایی پژوهش آسیا

 آقای تقی اف- آمل-چاکسر بعد از اداره راه و ترابری 50 متر مانده به پل هوایی تلفن:01144251556

شرکت طب الرضا

 آقای یوسفی- آمل- خیابان مهدیه- پاساژ مقصود نیا     تلفن: 2253526-0121