شرکت خزر مهر تجهیز شمال

 آقای شریفی مازندران -ساری-میدان خزر-کوی استقلال  تلفن:01513214970

شرکت سبا آزما

آقای نوراللهی -ساری- بلوار امیر مازندرانی- کوچه تبریزی- ساختمان ارکیده - طبقه همکف تلفن: 2270727-0151         0151-2254895

شرکت کیمیا پخش

 آقای ابراهیم نژاد -ساری- خیابان امیر مازندرانی- جنب خدمات درمانی استان تلفن: 2268950-0151

شرکت سارینا طب

 آقای حبیب زاده -ساری- خیابان فرهنگ- کوچه غزل- مجتمع کوثر- شماره 8 تلفن: 2223057-0151