شرکت آریا تک پویش

 آقای علیجانی بابل- میدان کشوری-پاساژمرجان-پلاک 17 تلفن:01132251906

شرکت لاب لاین

 آقای جلالی- بابل- خیابان بیمارستان یحیی نژاد- خورشید 13-پلاک 18 تلفن: 2224544-0111